top of page

WEPs Awards คืออะไร

WEPs Awards คือ รางวัลแรกในภาคธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยกย่องบริษัทที่ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสอดคล้องกับหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles  
หรือ WEPs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูแนวปฏิบัติที่ดี และเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเข้าร่วมลงนามกับ WEPs เพื่อสร้างรากฐานให้ธุรกิจยั่งยืน

May 2 - June 30

Applications open

Aug-Sep

Shortlisted applications notified by email

October

National WEPs Awards Ceremonies in India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam

November

Regional WEPs Awards Ceremony

Anchor 1

Key Dates

Anchor 2

สาขารางวัล ประจำปี 2565

ในแต่ละประเภทต่อไปนี้ จะได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

2024 Highlighted Category

Special Recognition

ในแต่ละสาขาจะประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง อีกทั้งยังมีรางวัล SME Champions ซึ่งจะมอบให้แก่ธุรกิจ SME (ที่มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน) ทั้งหมดจำนวน 3 รางวัลจาก 6 สาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ธุรกิจ บริษัท และวิสาหกิจ (เอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม) รวมถึงบริษัทในเครือของต่างชาติและ/หรือสาขา สมาคมอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย์ และหอการค้าีสิทธิ์สมัครทั้งสิ้น *สำหรับสาขา Leadership and Youth Leadership เราสนับสนุนให้สมัครและจะพิจารณาสัญชาติทั้งหมดตราบเท่าที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีถิ่นพำนักที่อยู่ในประเทศที่ได้รับการเสนอชื่อและ/หรือเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก

อาฟกานิสถาน
ออสเตรีย 
บังคลาเทศ 
ภูฐาน
บรุไน
กัมพูชา 
จีน (รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) 
หมู่เกาะคุ๊ก
ฟิจิ
อินเดีย
อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น 
คิริบาตี

ลาว
มาเลเซีย
มัลดีฟ 
มองโกเลีย 
พม่า 
นาอูรู
นิวซีแลนด์ 
เนปาล
นาอูรู
ปากีสถาน 
ปาเลา
ฟิลิปปินส์
ปาปัวนิวกินี

หมู่เกาะมาร์แชลล์
ซามัว
สิงคโปร์ 
หมู่เกาะโซโลมอน
เกาหลีใต้
ศรีลังกา
ไทย
ติมอร์ตะวันออก
โตเกเลา
ตองก้า
ตูวาลู
วานูอาตู
เวียดนาม

*WEPs Awards เป็นรางวัลที่เป็นที่ริเริ่มโดย UN Women และสอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรของ UN Women ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถมอบรางวัลให้กับบริษัทที่ผลิตหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธยุทโธปกรณ์ ความบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่และผลิตภัณฑ์การพนัน บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงมีสิทธิ์เป็นผู้ลงนามใน WEPs และเราสนับสนุนให้บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดให้คำมั่นสัญญาและแสดงความพยายามเพื่อรักษาความเท่าเทียมทางเพศผ่านการมีส่วนร่วมกับ WeEmpower Asia และภายในเครือข่าย WEPs

Anchor 3
Anchor 4

ขั้นตอนการรับสมัคร

ท่านสามารถกรอกและส่งใบสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ โดยเลือกภาษาที่ท่านต้องการ ทุกใบสมัครจะได้รับการประเมินผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเอกสาร การตรวจวิเคราะห์สถานะ และการตัดสินโดยคณะกรรมการภายนอกผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง คณะกรรมการประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความรู้เกี่ยวกับ WEPs และแนวปฏิบัติของภาคเอกชนที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมสร้างศักยภาพสตรี โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความสมัครใจ และตัดสินตามมาตรฐานการให้คะแนนที่ส่วนกลางกำหนด เพื่อให้เกิดการตัดสินที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเที่ยงธรรมที่สุดสุด
หลังจากการคัดเลือกเสร็จสิ้น ทาง WeEmpower Asia จะจัดพิธีมอบรางวัลระดับประเทศใน 7 ประเทศ โดยงานประกาศรางวัลของประเทศไทยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 หลังจากนั้นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศในทุกสาขาจะถูกรวบรวมเข้ากับรายชื่อผู้สมัครจากอีก 6 ประเทศภายใต้โครงการ WeEmpower Asia เพื่อเข้าชิงรางวัล UN Women 2021 Asia-Pacific WEPs Awards ร่วมกับผู้สมัครจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

bottom of page