top of page
 • LinkedIn
 • Black Facebook Icon
 • https://twitter.com/unwomenasia

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน

คลิกที่ธงเพื่อเลือกภาษาของท่าน
โปรดเลือกธงทางด้านซ้ายเพื่อใช้เป็นภาษาอังกฤษ (English)

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์เท่านั้น ใบสมัครมาตราฐานเป็นภาษาอังกฦษ แต่ท่านสามารถเลือกกรอกใบสมัครในภาษาของท่านได้

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์เท่านั้น ใบสมัครมาตราฐานเป็นภาษาอังกฦษ แต่ท่านสามารถเลือกกรอกใบสมัครในภาษาของท่านได้

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร

 • ตอนที่ 2 คำถามทั่วไป (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 25): เป็นคำถามปรนัยเพื่อประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับหลักการ WEPs

 • ตอนที่ 3: คำถามเกี่ยวข้องกับรางวัล (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 75): เป็นคำถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดของโครงการ/ นโยบาย/ ข้อปฎิบัติที่ท่านใช้ในการสมัคร

 

ในคำถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ท่านสามารถอัพโหลดเอกสารสนับสนุนเพื่อใช้ในการพิจรณาคะแนนในแต่ละส่วน นอกจากนี้เอกสาร, websites, public articles, หรือ วิดิโอ สามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนในคำตอบส่วนที่ 3 ได้เช่นกัน

สำหรับบริษัทสตาร์ทอัพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการรับเอกสารสนับสนุน เป็นคำอธิบายลายลักษณ์อักษรแทนเอกสาร หากผู้ประกอบการอาจไม่มีองค์ประกอบสนับสนุนทั้งหมดในมือ 

เอกสารแนะนำประกอบการสมัคร ได้แก่

 • นโยบายทรัพยากรบุคคลและนโยบายธุรกิจ

 • รายงานประจำปี

 • Sustainability reports

 • รายงานเฉพาะของของโครงการ/ นโยบาย/ ข้อปฎิบัติ

 • เอกสาร, websites, public articles, หรือ วิดิโอ

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

English

Thailand

Vietnam

Bahasa Indonesia

วิธีการสมัคร

1

เลือกภาษาของท่านและเริ่มกรอกใบสมัครออนไลน์

uk (1).png
thailand.png
vietnam.png
indonesia.png

Flag icons made by Freepik from Flaticon

2

กรุณา save บ่อยครั้งเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และไม่ควรกรอกใบสมัครบนอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน

 

*เราแนะนำให้ท่านใช้ไฟล์ excel เพื่อเตรียมคำตอบและเอกสาร

3

ส่งใบสมัครของท่าน

4

เมื่อส่งใบสมัคร ท่านจะได้รับการยืนยันว่าได้รับใบสมัครของคุณแล้ว

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร โปรดติดต่อเราที่ weempower.asia@unwomen.org

bottom of page