top of page
 • LinkedIn
 • Black Facebook Icon
 • https://twitter.com/unwomenasia

สมัคร

คลิกที่ธงเพื่อเลือกภาษาของคุณ
โปรดเลือกธงทางด้านซ้ายเพื่อใช้เป็นภาษาอังกฤษ

ต้องส่งใบสมัครทั้งหมดทางออนไลน์ แอปพลิเคชันมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษ แต่สำหรับบางประเทศมีโอกาสที่จะสมัครเป็นภาษาท้องถิ่น

ป.....................

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครหนึ่งใบและอาจสมัครได้ถึงสองประเภท แอปพลิเคชันประกอบด้วยสามส่วน:

 • ส่วนที่ 1: ข้อมูลผู้สมัคร

 • ส่วนที่ 2: คำถามทั่วไป (25% ของคะแนนทั้งหมด): คำถามปรนัยเพื่อประเมินนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้สมัครที่สอดคล้องกับหลักการของ WEPs

 • ส่วนที่ 3: คำถามประเภท (75% ของคะแนนทั้งหมด): คำถามปลายเปิดสำหรับผู้สมัครเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเฉพาะที่ต้องการได้รับการเสนอชื่อ

ในส่วนที่ 2 และ 3 คุณจะถูกขอให้อัปโหลดเอกสารประกอบที่ให้การยืนยันสำหรับคำตอบที่ได้รับ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บทความสาธารณะรูปภาพและ / หรือวิดีโอจะได้รับการยอมรับสำหรับส่วนที่ 3 แม้ว่าเราจะแนะนำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารสนับสนุน แต่เราขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการอาจไม่มีองค์ประกอบสนับสนุนทั้งหมดในมือและจะยอมรับคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษร แทนเอกสาร เอกสารทั้งหมดที่ส่งมาจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้สำหรับการพิจารณารางวัลเท่านั้น

ป.....................

เอกสารที่แนะนำเพื่อสนับสนุนการสมัครของคุณ ได้แก่ :

 • นโยบายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ

 • รายงานประจำปี

 • รายงานความยั่งยืน

 • รายงานเฉพาะของโครงการริเริ่มที่มีรายละเอียดในส่วนที่ 3

 • บทความรูปภาพวิดีโอและมัลติมีเดียอื่น ๆ ของการริเริ่มที่มีรายละเอียดในส่วนที่ 3

ป.....................

เปิดรับสมัครในวันที่ 31 พฤษภาคม แต่คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและเริ่มเตรียมการส่งได้ตั้งแต่วันนี้!

วิธีการใช้

1

เลือกภาษาของคุณและเริ่มแอปพลิเคชันของคุณทางออนไลน์

2

บันทึกและส่งคืนได้ตลอดเวลาเพื่อให้แอปพลิเคชันเสร็จสิ้นตามความสะดวกของคุณ * เราใช้ Jotform เพื่อโฮสต์แอปพลิเคชันของเราดังนั้นคุณจะได้รับอีเมลโดยตรงจาก JotForm หลังจากที่คุณบันทึก

* ไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้หากคุณสมัครผ่านแบบฟอร์มสำหรับประเทศจีน

3

ส่งใบสมัครของคุณ

4

เมื่อส่งใบสมัครคุณจะได้รับการยืนยันว่าได้รับใบสมัครของคุณแล้ว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครโปรดติดต่อเราที่ weempower.asia@unwomen.org

bottom of page