top of page

WEP คืออะไร?

WEPs Value Chain graphic.png

หลักการเพิ่มขีดความสามารถของสตรีเป็นชุดหลัก 7 ประการสำหรับธุรกิจที่เสนอแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้หญิงในที่ทำงานตลาดและชุมชน

พวกเขามีพื้นฐานมาจากการรับรู้ว่าธุรกิจต่างๆมีส่วนได้ส่วนเสียและมีความรับผิดชอบต่อความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี ความเท่าเทียมทางเพศเป็นมากกว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรม นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับธุรกิจ

ป.....................

ประกาศใช้ร่วมกันโดย UN Women และ UN Global Compact ขณะนี้มีผู้ลงนามระดับซีอีโอมากกว่า 3,400 คนจากทั่วโลก

 

หลักการเพิ่มขีดความสามารถของสตรี (WEPs) เป็นเครื่องมือหลักในการส่งมอบขององค์กร

ในมิติความเท่าเทียมทางเพศของวาระปี 2030 และความยั่งยืนของสหประชาชาติ

เป้าหมายการพัฒนา ดังนั้นผู้ลงนาม WEPs จึงยืนหยัดในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสหประชาชาติที่จะ

ยุติความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในที่ทำงานตลาดและชุมชน

คลิก ที่นี่ เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ WEP ช่วยให้ บริษัท และผู้นำสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตน

bottom of page